ZWIEDZANIE

Muzeum można zwiedzać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 w grupach liczących do 25 osób. Prosimy o kontakt.

Ze względu na charakter niektórych eksponatów i wystaw fotograficznych muzeum przeznaczone jest do zwiedzania przez osoby dorosłe i starszą młodzież.