ODWIEDZILI NAS

ZSP nr 4 w Wejherowie

 

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku

 

Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych WSPol w Szczytnie

 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

 

Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki Modus Operandi WPiA UG

21.11.2017

22.11.2017

23.11.2017

3.12.2019

 

Zespół Szkół w Przywidzu, Gimnazjum – kl. III policyjna

 

Koło Naukowe Kryminalistyki i Medycyny Sądowej „Dispecto” Gdańskiej Szkoły Wyższej

2018 r.

2021 r.

XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

Klasa 1C

Klasa 1A

Klasa 2 A

Koło Naukowe Nauk Penitencjarnych „Custodia” UWM Olsztyn

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni (4.06.2018)

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, IV r. Prawa

 

Koło Naukowe Prawa Karnego UKW w Bydgoszczy

 

Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku

 

Studenci Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM

 

Studenci UG w ramach przedmiotu specjalizacyjnego „Muzealnictwo i sztuka wystawiennicza”

 

Koło Naukowe Kryminalistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

 

Miejski Klub Seniora Chylonia

 

VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, kl. IIa

 

XIX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, klasa IIIc profil społeczno-prawny